ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> телефонен указател
  Телефонен указател  
 
Общинска структура, длъжност Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
Дирекция ''ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ''
директор  арх. Бойка Петрова Къдрева  029805545  029893933  029238-222  ул. ''Сердика'' № 5а, ет. 3, ст. 2    
всеки втори и четвърти четвъртък от месеца от 14.00 до 17.00 часа 
Отдел ''Градски дизайн, реклама и публични пространства''
началник отдел  арх. Росица Иванова Пангарова      029238-253  ул. ''Сердика'' № 5а, ст.301   rpangarova@abv.bg 
приемно време: понеделник и четвъртък от 14:00 ч. до 17:00 ч. 
Отдел ''Устройствено планиране''
началник отдел  урб. Златко Тодоров Терзиев  029238220    029238-220  ул. ''Сердика'' № 5а, ет. 3, ст. 306    
Всеки понеделник и четвъртък от 14.00 до 17.00 часа 
Отдел ''Геодезически и кадастрални дейности''
началник отдел  инж. Георги Георгиев  029238360      ул. ''Сердика'' № 5а,     
Отдел ''Благоустройствени дейности и природни ресурси, зелени политики и градска мобилност''
началник отдел          ул. ''Сердика'' № 5а,     
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община