ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> телефонен указател
  Телефонен указател  
 
Общинска структура, длъжност Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
кмет на Столична община  ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА  029873579  029810703  029377-261  ул. ''Московска'' № 33, ст.208   jfandakova@sofia.bg 
прием на кмета: един приемен ден месечно в Столичната община и един приемен ден месечно в районните администрации 
Дирекция ''ВЪТРЕШЕН ОДИТ''
директор  Димитринка Симеонова Симова  029884051      ул. ''Оборище'' № 44, ет.1, ст.4   audit@sofia.bg 
Отдел ''МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ''
главен експерт  Маргарита Стоянова Пенева    029880051  029377-440  ул. ''Московска'' № 33, ст.310   m_peneva@sofia.bg  
СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
служител по сигурността  Васил Янев Симеонов  029810259  029810259  029377-400  ул. ''Московска'' № 33, ст.410А   vsimeonov@sofia.bg 
Направление ''ЗАКОННОСТ, КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ''
заместник-кмет  Ралица Стоянова  029871487  029879897  029377-363  ул. ''Московска'' № 33, ст.209   r.stoyanova@sofia.bg 
приемно време: всеки 3-ти понеделник от месеца от 14:00 ч. 
Направление ''ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ''
секретар на Столична община  Светозар Ерменков  029864477  029885697  029377-302  ул. ''Московска'' № 33, ст.205   s_ermenkov@sofia.bg  
приемно време: всеки 4-ти понеделник от месеца от 14:00 ч. 
Направление ''ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ''
заместник-кмет  Дончо Петров Барбалов  029877079  029809865  029377-229  ул. ''Московска'' № 33, ст.305   dbarbalov@sofia.bg 
приемно време: всеки 4-ти четвъртък от месеца от 14:00 ч. 
Направление ''ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО''
заместник-кмет  Ирина Костова Савина  029810206  029810271  029377-206  ул. ''Московска'' № 33, ст.309   isavina@sofia.bg 
приемно време: всеки 1-ви и 3-ти вторник от месеца от 14:00 ч. 
Дирекция ''СИГУРНОСТ''
директор  Кристина Красимирова Лазарова  029876853  029377542  029377-323  ул. ''Московска'' № 33, ст. 210   k.lazarova@sofia.bg 
петък от 09.00 - 12.00 ч. 
Направление ''ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНИ КОМУНИКАЦИИ''
заместник-кмет СО  Евгени Иванов Крусев    029862570  029377-240  ул. ''Московска'' № 33,    e.krussev@sofia.bg 
приемно време: всеки 1-ви и 3-ти четвъртък от месеца от 14:00 ч. 
Направление ''ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ''
заместник-кмет  Йоана Владимирова Христова  029809851  029809870  029377-351  ул. ''Московска'' № 33, ст.102    
Направление ''СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ''
заместник-кмет  Албена Христова Атанасова    029810256  029377-214  ул. ''Московска'' № 33, ст.112   office_atanasova@sofia.bg 
приемно време: всеки 2-ри и 4-ти петък от месеца от 14:00 ч. 
Направление ''КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ''
заместник-кмет  д-р Тодор Вълков Чобанов  029377466    029377-466  ул. ''Московска'' № 33, ст. 304   tchobanov@sofia.bg 
приемно време: всяка 2-ра и 4-та сряда от месеца от 14:00 ч. 
Направление ''СТОЛИЧНО ОБЩИНСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ''
заместник-кмет СО  Дончо Барбалов  029877079  029873507    ул. ''Московска'' № 33, ст. 305    
приемно време: всяка 1-ва и 3-та сряда от месеца от 14:00 ч. 
Направление ''АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО''
главен архитект на София  арх. Здравко Симеонов Здравков  029811321  029806741  029238-310  ул. ''Сердика'' № 5а, ет. 3   arch.zdravkov@sofia-agk.com 
график на приемното време: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/841 
главен инженер  инж. Деляна Любенова Сеченска    029806055  029238-206  ул. ''Сердика'' № 5а, ет. 2, ст. 203   office@sofia-agk.com  
приемно време: всеки втори и четвърти четвъртък от месеца от 14:00 ч. до 17:00 ч. 
СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ
директор  инж. Веска Петрова Георгиева    029377221  029377-230  ул. ''Париж'' № 5, ст.104   veska.georgieva@inspectorat-so.org 
Прием: сряда 9:00-12:00 ч. 
Дирекция ''АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ''
директор  Красимир Николов Димитров  0889512116    02904-1314  ж.к. Павлово, ул. ''Деспот Слав'' № 19, ст. 1   k.dimitrov@sofia.bg ; app@sofia.bg 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община