ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> Спорт и превенция на зависимости
  МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ СПОРТ И ТУРИЗЪМ 
 
Столична община и Посолството на Федерална Република Германия в България инициират провеждането на волейболен турнир за девойки и юноши през м.май, т.г.

Турнирът символично отразява единството на държавите – членки на Европейския съюз и има за цел да популяризира чрез спорта европейските ценности - демократичност, равнопоставеност, толерантност.

Спортният празник ще се проведе под патронажа на Кмета на гр. София – г-н Бойко Борисов и Негово превъзходителство Посланика на Федерална република Германия в България - г-н Михаел Гайер, както и с подкрепата от Посолства на държави – членки на Европейския съюз.
Волейболният турнир ще се проведе от 09 до 16 май / сряда – сряда /, в зала “Триадица”.

В съответствие с броя на държавите - членки на Европейския съюз, в турнира ще вземат участие 27 отбора - 9 отбора за девойки и 18 отбора за юноши.

Първите, подали писмени заявки - с официално пощенско клеймо или входящ № в деловодството на Столична община, най-късно до 30 март 2007 г., ще бъдат включени в състезанието.


Организацията на предстоящия спортен празник включва и обявяването на конкурс сред учениците в столичните училища за мото на европейския спортен турнир.

Очакваме предложения за надслов на празничното събитие от ученици от повереното Ви училище - отново в срок до 30. 03. 2007 г.

Заявките подавайте на адрес: София 1000, ул.”Париж” №3, ет.4, стая 401 – отдел “Младежки дейности, спорт и туризъм” към Дирекция “Спорт и превенция на зависимости” при Столична община.
СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА,
ПОДАЛИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛ
09.05.07 - 16.05.07 г.
УЧИЛИЩЕ
ЮНОШИ
ДЕВОЙКИ
ДАТА
ЧАС
1.
133 СОУ
да /отпада
1 ДА
07.03.07
-
2.
28 СОУ
да / отпада
2 ДА
08.03.07
-
3.
119 СОУ
1. ДА
- - - - -
08.03.07
-
4.
12 СОУ
2. ДА
- - - - -
08.03.07
-
5.
14 СОУ
3. ДА
- - - - -
09.03.07
09.58
6.
74 СОУ
4. ДА
да / отпада
09.03.07
11.15
7.
113 СОУ
5. ДА
да / отпада
09.03.07
12.17
8.
26 СОУ
- - - - -
3. ДА
09.03.07
12.54
9.
105 СОУ
6. ДА
да / отпада
09.03.07
13.17
10.
ПГБЕТ
7 . ДА
- - - - -
09.03.07
13.22
11.
23 СОУ
8. ДА
да / отпада
09.03.07
14.34
12.
НТБГ
- - - - -
4.ДА (отказал се)
09.03.07
15.17
13.
73 СОУ
Да / отпада
5. ДА
09.03.07
15.51
14.
7 СОУ
9. ДА
да / отпада
09.03.07
16.26
15.
НСОУ
10. ДА
да / отпада
12.03.07
11.10
16.
ПГХВТ
11. ДА
- - - - -
12.03.07
11.38
17.
ПГИЧЕ
- - - - -
6. ДА
12.03.07
11.58
18.
33 ЕГ
12. ДА
да / отпада
12.03.07
12.56
19.
НПМГ
13. ДА
да / отпада
12.03.07
13.50
20.
1 АЕГ
14. ДА
- - - - -
12.03.07
15.19
21.
19 СОУ
15. ДА
да / отпада
12.03.07
15.37
22.
164 ИЕГ
да / отпада
7. ДА
12.03.07
15.40
23.
НПГПФ
16. ДА
да / отпада
12.03.07
16.16
24.
СГСАГ
17. ДА
- - - - -
12.03.07
17.17
25.
51 СОУ
- - - - -
8. ДА
13.03.07
11.28
26.
91 НЕГ
да / отпада
9. ДА
13.03.07
11.30
27.
79 СОУ
18. ДА
- - - - -
13.03.07
15.26
28.
153 ПГ
Да / отпада
ДА / вкл. в турнира
13.03.07
17.03
29.
СПГТ
ДА / резерва
- - - - -
14.03.07
15.19
30.
108 СОУ
ДА
ДА
15.03.07
09.20
31.
94 СОУ
ДА / резерва
- - - -
15.03.07
09.29
32.
1 ЧАГ
ДА / резерва
- - - - -
15.03.07
09.31
33.
ПГМ"Н.ВАПЦАРОВ
ДА / резерва
- - - - -
16.03.07
11.21
34.
ЧПГ "ВЕДА"
- - - - -
ДА / резерва
16.03.07
12.50
35.
НГДЕК
ДА
ДА
16.03.07
15.05
36.
ПГТ
ДА
- - - - -
16.03.07
ПОЩА
37.
93 СОУ
- - - - -
ДА
19.03.07
11.50
38.
132 СОУ
ДА
- - - - -
20.03.07
11.06
39.
128 СОУ
- - - - -
ДА
21.03.07
-


ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ГРАД СОФИЯ – Г- БОЙКО БОРИСОВ И НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ПОСЛАНИКА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ В БЪЛГАРИЯ – Г-Н МИХАЕЛ ГАЙЕР
На 24.04.2007 г./ вторник /, от 15.00 часа в сградата на Посолството на Федерална република Германия – ул. “Жулио-Кюри” № 25 - главен вход, ще се проведе Техническа конференция. На нея посредством теглене на жребий, ще бъде определено училище и държава-член на Европейския съюз, която то ще представлява, съгласно уточнен регламент на турнира.
РЕГЛАМЕНТ

Волейболен турнир за ученици под патронажа на Кмета на град София - г-н Бойко Борисов и Негово превъзходителство Посланика на Федерална република Германия в България -г- н Михаел Гайер

 1. Цели на турнира:
  • Формиране модели на поведение в духа на европейските ценности - демократичност, толерантност, взаимно уважение, равнопоставеност.
  • Възможност за създаване на социални контакти между училища и посолства на различни държави и представителства на международни организации - отразяване на 09 май - Ден на Европа и присъединяването на България като страна - член на ЕС
  • Формиране на модели на поведение за здравословен начн на живот, повишаване физическата култура на подрастващите.
  • Извеждане на преден план на спорта в училище.
 2. Организатори на турнира:
  • Столична обшина
  • Посолство на Федерална република Германия
 3. Време и място на провеждане на турнира:Турнирът ще се проведе от 09.05.2007 г. до 16.05.2007 г., зала "Триадица" , район "Триадица"
 4. Правила на турнира:
  1. Право на участие:
   • Право да участват в турнира имат първите 27 столични училища, подали заявка за участие само с един отбор
   • Отборите се сформират от ученици - 9 -12 клас
  2. Документи за правоучастие:
   • Списък на отбора-с отбелязан клас на обучение и ЕГН, подписан от водача на отбора / учител по физическо възпитание и спорт /, директора на училището, заверен с печата на училището.
   • Застрахователна полица"Злополука", която да бъде представена на организаторите преди откриването на турнира.
   • Лична ученическа карта;
   • Документ за предсъстезателен медицински преглед
  Документите се представят на главния съдия преди всяка среща.
 5. Спортно - технически условия за провеждане на турнира:
  • Състав на отборите - 12 състезатели и водач / учител /;
  • Времетраене - Предварителните и полуфиналните срещи се играят 2 от 3 гейма, а финалните 3 от 5 гейма.
  • Съдийство и протокол - Срещата се ръководи от двама съдии и един секретар
  • Наказания
   • Административни: При установяване на нередовни състезатели, след приключване на състезанията отборът се отстранява от класирането.
   • Спортно-технически:
    1. На отбор, неявил се се до 15 мин. след указания в програмата начален час на срещата, се присъжда служебна загуба.
    2. При грубо неспортменско поведение срещу съдия или състезател от противниковия отбор, състезателят се наказва съгласно официалните правила по волейбол.
    3. Правила на играта - съгласно официалния правилник по волейбол.
 6. Система на провеждане на турнира:
  • За девойки - 9 отбора - 13 срещи
   • Предварителни групи - 3 по 3 отбора - 9 срещи. В групата се играе всеки с/у всеки. За следващия етап се класират победителите в 3-те групи и отборът с най-добър коефициент, класирал се на второ място
1 ГРУПА
2 ГРУПА
3 ГРУПА
държава
училище
държава
училище
държава
училище
ФРАНЦИЯ
А 73СОУ
УНГАРИЯ
А 28 СОУ
СЛОВЕНИЯ
А 26 СОУ
АНГЛИЯ
B164ИЕГ
ЕСТОНИЯ
B 51 СОУ
ГЕРМАНИЯ
B 133 СОУ
ПОРТУГАЛИЯ
C 91НЕГ
АВСТРИЯ
C 153 ПГ
МАЛТА
C ПГИЧЕ
   • Полуфинали - 2 срещи
   1. Победител 1 група срещу отбор - 2 място с най-добър коефициент
   2. Победител 2 група с/у победител 3 група
  • Финали - 2 срещи - победителите в полуфиналните срещи играят за 1-2 място, а загубилите играят за 3-4 място.
  • За юноши - 18 отбора - 26 срещи
   • Предварителни групи - 6 групи по 3 отбора - 18 срещи. В групата се играе всеки с/у всеки. За следващия етап се класират отборите заели първо място в предварителните групи.
1 ГРУПА
2 ГРУПА
3 ГРУПА
държава
училище
държава
училище
държава
училище
ИСПАНИЯ
А НПМГ
ДАНИЯ
А СГСАГ
БЕЛГИЯ
А ПГХВТ
ГЪРЦИЯ
B НПГПФ
ИТАЛИЯ
B ПГБЕТ
ЛЮКСЕМБУРГ
B НСОУ
ЛАТВИЯ
C 12 СОУ
СЛОВАКИЯ
C 119 СОУ
ЧЕХИЯ
C 79 СОУ

4 ГРУПА
5 ГРУПА
6 ГРУПА
държава
училище
държава
училище
държава
училище
КИПЪР
А 105 СОУ
ФИНЛАНДИЯ
А 19 СОУ
ХОЛАНДИЯ
А 74 СОУ
ПОЛША
B 14 СОУ
ИРЛАНДИЯ
B 113 СОУ
ЛИТВА
B I АЕГ
ШВЕЦИЯ
C 33 ЕГ
РУМЪНИЯ
C 23 СОУ
БЪЛГАРИЯ
7 СОУ
 • Полуфинали - 6 отбора разделени в две групи по 3 отбора. Играят всеки с/у всеки - 6 срещи
  1. Група А - първенците в 1 група, 3 група и 5 група
  2. Група Б - Първенците в 2 група, 4 група и 6 група
  • Финали - 2 срещи - Победителите в полуфиналните групи играят за 1-2 място, а класиралите се на второ място играят за 3-4 място.
  1. Задължения на отбора:
   • Да се явят 30 мин. преди определения час на срещата.
   • Да се стремят към победа, спазвайки изискванията на волейболния правилник.
   • Всеки отбор е дл;ъжен да си носи топки за загрявка и игра.
  2. Контестации: Съгласно официалните правила по волейбол се подават само от капитана на отбора
  3. Награди на турнира: Купи за 1-4 място и медали за 1-3 място.

  Отдел "МДСТ" - тел: 93 77 529; 981 06 49; факс 981 99 41
  ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ НА ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ
  За ученици под патронажа на Кмета на град София - г-н Бойко Борисов и Негово превъзходителство Посланика на Федерална република Германия в България - г- н Михаел Гайер
  09.05.2007 г - 16.05.2007 г

  ЗАЛА"ТРИАДИЦА"
  №поред
  ДАТА
  ЧАС
  СРЕЩА
  РЕЗУЛТАТ
  1.
  09.05.2007 г.СРЯДА
  08.30
  1 група - юношиотбор А-НПМГ -отбор B- НПГПФ
  -
  2.
  09.05.2007 гСРЯДА
  09.45
  1 група - девойкиотбор А– 73 СОУ - отбор B– 164 ИЕГ
  -
  -
  09.05.2007 гСРЯДА
  11. 00
  ОТКРИВАНЕ
  -
  3.
  09.05.2007 гСРЯДА
  12.00
  1 група - юношиотбор B-НПГПФ -отбор C-12 СОУ
  -
  4.
  09.05.2007 гСРЯДА
  13.15
  1 група - девойкиотбор B– 164 ИЕГ- отбор C– 91 НЕГ
  -
  5.
  09.05.2007 гСРЯДА
  14.30
  1 група - юношиотбор А- НПМГ -отбор C– 12 СОУ
  -
  6.
  09.05.2007 гСРЯДА
  15.45
  1 група - девойкиотбор А– 73 СОУ - отбор C– 91 НЕГ
  -
  7.
  10.05.2007 гЧЕТВЪРТЪК
  09.00
  2 група - юношиотбор А- СГСАГ -отбор B- ПГБЕТ
  -
  8.
  10.05.2007 гЧЕТВЪРТЪК
  10.15
  2 група - девойкиотбор А- 28 СОУ - отбор B– 51 СОУ
  -
  9.
  10.05.2007 гЧЕТВЪРТЪК
  11.30
  2 група - юношиотбор B- ПГБЕТ -отбор C– 119 СОУ
  -
  10.
  10.05.2007 гЧЕТВЪРТЪК
  12.45
  2 група - девойкиотбор B– 51 СОУ- отбор C- 153 ПГ
  -
  11.
  10.05.2007 гЧЕТВЪРТЪК
  14.00
  2 група - юношиотбор А- СГСАГ -отбор C– 119 СОУ
  -
  12.
  10.05.2007 гЧЕТВЪРТЪК
  15.15
  2 група - девойкиотбор А– 28 СОУ - отбор C- 153 ПГ
  -
  13.
  11.05.2007 гПЕТЪК
  09.00
  3 група - юношиотбор А- ПГХВТ -отбор B- НСОУ
  -
  14.
  11.05.2007 гПЕТЪК
  10.15
  3 група - девойкиотбор А– 26 СОУ - отбор B– 133 СОУ
  -
  15.
  11.05.2007 гПЕТЪК
  11.30
  3 група - юношиотбор B- НСОУ -отбор C– 79 СОУ
  -
  16.
  11.05.2007 гПЕТЪК
  12.45
  3 група - девойкиотбор B– 133 СОУ- отбор C- ПГИЧЕ
  -
  17.
  11.05.2007 гПЕТЪК
  14.00
  3 група - юношиотбор А- ПГХВТ -отбор C– 79 СОУ
  -
  18.
  11.05.2007 гПЕТЪК
  15.15
  3 група - девойкиотбор А– 26 СОУ - отбор C- ПГИЧЕ
  -
  19.
  12.05.2007 гСЪБОТА
  09.00
  4 група - юношиотбор А– 105 СОУ -отбор B– 14 СОУ
  -
  20.
  12.05.2007 гСЪБОТА
  10.15
  Девойки - ПОЛУФИНАЛИпоб. 1 гр. - отб. 2 място
  -
  21.
  12.05.2007 гСЪБОТА
  11.30
  4 група - юношиотбор B– 14 СОУ -отбор C– 33 ЕГ
  -
  22
  12.05.2007 гСЪБОТА
  12.45
  Девойки - ПОЛУФИНАЛИпоб. 2 гр. - поб. 3 гр.
  -
  23.
  12.05.2007 гСЪБОТА
  14.00
  4 група - юношиотбор A– 105 СОУ -отбор B– 33 ЕГ
  -
  24.
  14.05.2007 г.ПОНЕДЕЛНИК
  09.00
  5 група - юношиотбор А– 19 СОУ -отбор B– 113 СОУ
  -
  25.
  14.05.2007 г.ПОНЕДЕЛНИК
  10.15
  6 група - юношиотбор А– 74 СОУ -отбор B– I АЕГ
  -
  26.
  14.05.2007 г.ПОНЕДЕЛНИК
  11.30
  5 група - юношиотбор B– 113 СОУ -отбор C– 23 СОУ
  -
  27.
  14.05.2007 г.ПОНЕДЕЛНИК
  12.45
  6 група - юношиотбор B– I АЕГ -отбор C– 7 СОУ
  -
  28.
  14.05.2007 г.ПОНЕДЕЛНИК
  14.00
  5 група - юношиотбор A– 19 СОУ -отбор C– 23 СОУ
  -
  29.
  14.05.2007 г.ПОНЕДЕЛНИК
  15.15
  6 група - юношиотбор A74 СОУ -отбор C– 7 СОУ
  -
  30.
  15.05.2007 гВТОРНИК
  09.00
  ЮНОШИ - ПОЛУФИНАЛИГр А - 1 среща
  -
  31.
  15.05.2007 гВТОРНИК
  10.15
  ЮНОШИ - ПОЛУФИНАЛИГр B - 1 среща
  -
  32.
  15.05.2007 гВТОРНИК
  11.30
  ЮНОШИ - ПОЛУФИНАЛИГр А - 2 среща
  -
  33.
  15.05.2007 гВТОРНИК
  12.45
  ЮНОШИ - ПОЛУФИНАЛИГр B - 2 среща
  -
  34.
  15.05.2007 гВТОРНИК
  14.00
  ЮНОШИ - ПОЛУФИНАЛИГр А - 3 среща
  -
  35.
  15.05.2007 гВТОРНИК
  15.15
  ЮНОШИ - ПОЛУФИНАЛИГр B - 3 среща
  -
  36.
  16.05.2007 г.СРЯДА
  09.00
  ДЕВОЙКИ - ФИНАЛ3-4 МЯСТО
  -
  37.
  16.05.2007 г.СРЯДА
  10.30
  ЮНОШИ - ФИНАЛ 3-4 МЯСТО
  -
  38.
  16.05.2007 г.СРЯДА
  12.00
  ДЕВОЙКИ - ФИНАЛ1-2 МЯСТО
  -
  39.
  16.05.2007 г.СРЯДА
  13.30
  ЮНОШИ - ФИНАЛ 1-2 МЯСТО
  -
  -
  -
  15.00
  ЗАКРИВАНЕ
  -

  ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ НА ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ
  За ученици под патронажа на Кмета на град София - г-н Бойко Борисов и Негово превъзходителство Посланика на Федерална република Германия в България - г- н Михаел Гайер
  09.05.2007 г - 16.05.2007 г

  ЗАЛА"ТРИАДИЦА"
  МЯСТО
  ДАТА
  ЧАС
  Зала"Триадица"
  9 май 2007 г
  08.00 - 16.30 часа
  Зала"Триадица"
  10 май 2007 г
  08.30 - 15.30 часа
  Зала"Триадица"
  11 май 2007 г
  08.30 - 15.30 часа
  Зала"Триадица"
  12 май 2007 г
  08.30 - 15.30 часа
  Зала"Триадица"
  14 май 2007 г
  08.30 - 15.30 часа
  Зала"Триадица"
  15 май 2007 г
  08.30 - 15.30 часа
  Зала"Триадица"
  16 май 2007 г
  08.30 - 15.30 часа

  КЛАСИРАНЕ

  ВОЛЕЙБОЛ

  ДЕВОЙКИ

  1. МЯСТО - 51 СОУ " ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" - УЧИТЕЛ: НАДКА ВЕЛЕВА
  2. МЯСТО - 91 НЕГ " Проф. К. Гулъбов" - УЧИТЕЛ: СВЕТЛАНА СТОЙКОВА
  3. 133 СОУ " АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН" - УЧИТЕЛ: СТЕФАН ЧАВДАРОВ
  4. 73 СОУ " ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК" - УЧИТЕЛ: МАРИЯ ПЕТКОВА
  ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:
  1. Най-добра нападателка: АЛЕКСАНДРА ВЕЛИНОВА ОТ 133 СОУ
  2. Най-полезна състезателка: МАРИЯ КАШАВЕЛОВА ОТ 51 СОУ
  3. МИС ТУРНИР: ЕМАНУЕЛА ДИМИТРОВА ОТ 51 СОУ
  ЮНОШИ
  1. МЯСТО - НПМГ - УЧИТЕЛ: СТОЯН СТОЯНОВ
  2. МЯСТО - ПГБЕТ - УЧИТЕЛ: МИЛА ДАМЯНОВА
  3. МЯСТО - 23 СОУ " ФРЕДЕРИК ЖУЛИО КЮРИ" - УЧИТЕЛ: ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА
  4. МЯСТО - I АЕГ - УЧИТЕЛ: ДИМИТЪР ТАНАНОВ
  ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:
  1. Най-добър нападател: ЛЮБОМИР ДЖЕРАХОВ ОТ НПМГ
  2. Най-полезен състезател: ЙОРДАН БОГДАНОВ ОТ ПГБЕТ
  ОТБОР ФЕЙЪРПЛЕЙ: 28 СОУ - ДЕВОЙКИ

  НАГРАДИТЕ СА: ОТБОРНО от 1до 4 МЯСТО КУПИ и 1-3 МЯСТО МЕДАЛИ.

  ИНДИВИДУАЛНИ:Топки подписани от кмета на град София г-н Бойко Борисов , най-добрият волейболист на Европа - Матей Казийски и състезатели от националния отбор на България, заели призовото ТРЕТО място на Световното първенство по волейбол през м. ноември 2006 година.

  Най-добра нападателка: АЛЕКСАНДРА ВЕЛИНОВА ОТ 133 СОУ

  Най-полезна състезателка:МАРИЯ КАШАВЕЛОВА ОТ 51 СОУ
 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2015, Столична община