ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
 
Район ''Люлин''

бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336, номератор: 029237-ХХХ,
факс: 029250085
web адрес: http://www.lyulin.bg/

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Милко Антонов Младенов  029041106, 029041107  029250085  029237-  220  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   lyulin@sofia.bg 
петък 10.00 - 12.00 ч. 
заместник-кмет  Емануела Михайлова Георгиева      029237-  215  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   e.georgieva@lyulin.bg 
сряда 10.00 - 12.00 ч. 
секретар  Милка Атанасова Ганозова  029041105    029237-  272  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   m.ganozova@lyulin.bg 
сряда 10.00 - 12.00 ч. 
главен архитект  Поля Димитрова Божкова-Пенева      029237-  233  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   p.bojkova@lyulin.bg 
четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Регистрация и контрол на търговската дейност  Димитринка Костадинова Борисова-Първанова      029237-  234  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   d.borisova@lyulin.bg 
вторник 13.30 - 16.30 ч. четвъртък 09.00 - 12.30 ч. 
началник отдел - Управление на общинската собственост и жилищен фонд  Миглена Станиславова Василева       029237-  299  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   m.vasileva@lyulin.bg  
вторник 13.30 - 16.30 ч. четвъртък 09.00 - 12.30 ч. 
началник отдел - Образование, социални дейности, култура, спорт и МКБППМН  Стела Тодорова Живкова      029237-  267  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   zhivkova@lyulin.bg 
вторник 13.30 - 16.30 ч. четвъртък 09.00 - 12.30 ч. 
началник отдел - Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология  инж. Диана Великова Златарова      029237-  276  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   d.zlatarova@lyulin.bg 
вторник 13.30 - 16.30 ч. и четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Устройство на териорията, кадастър и регулация на строителството  Антон Сашев Астаков      029237-  239  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   a.georgiev@lyulin.bg 
вторник 13.30 - 16.30 ч. четвъртък 09.00 - 12.30 ч. 
началник отдел - Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси  Емилия Карамфилова Терзиева       029237-  251  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   e.terzieva@lyulin.bg  
вторник 13.30 - 16.30 ч. и четвъртък 09.00 - 12.30 ч. 
началник отдел Административно и информационно обслужване  Мара Янкова Тасева      029237-  219  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   m.tasseva@lyulin.bg 
всеки ден 09.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Правно-нормативно обслужване  Елена Виденова Здравкова       029237-  274  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   e.zdravkova@lyulin.bg  
вторник 13.30 - 16.30 ч. четвъртък 09.00 - 12.30 ч. 
главен счетоводител  Ася Максимова Илиева      029237-  270  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   asya.ilieva@lyulin.bg  
с-р РСС и УК  Феодор Петров Велидолски      029237-  268  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   f.velidolski@lyulin.bg 
главен инженер  инж. Пламен Любенов Тотев      029237-  217  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   p.totev@lyulin.bg 
вторник 13.30 - 16.30 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
финансов контрольор  Диана Георгиева Накова      029237-  221  бул. ''Захари Стоянов'' № 15   d.nakova@lyulin.bg 
Център за информационни услуги  Цветомира Боянова      029237-  200  бул. ''Захари Стоянов'' № 15    
Деловодство  Мая Пенева      029237-  285  бул. ''Захари Стоянов'' № 15    
Деловодство  Велислава Маринова      029237-  285  бул. ''Захари Стоянов'' № 15    
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен      029237-  209  бул. ''Захари Стоянов'' № 15    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община