ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
 
Район ''Витоша''

кв. Павлово, ул. "Слънце" № 2, п.к. 1618, номератор: 0281879-ХХ,
факс: 028562960, email: vitosha@sofia.bg,
web адрес: http://www.raionvitosha.eu

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  инж. Валери Борисов Йорданов  028552144, 029041055, 029041056  028562960  0281879-    ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
всеки четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. 
заместник-кмет  инж. Валентин Димитров  028569154, 029041053  028569154  0281879-  22  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
вторник, сряда и четвъртък - 8.30 - 12.30 ч. 
заместник-кмет  инж. Теодор Богомилов Петков  029041052    0281879-  48  ул. ''Слънце'' № 2   kristeo_1975@abv.bg  
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. 
секретар на район  Иван Килитанов  028558256    0281879-  21  ул. ''Слънце'' № 2   ivan.kilitanov@gmail.com 
главен архитект  арх. Радослава Донева   028555073    0281879-  47  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. 
началник отдел ''Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология''        0281879-    ул. ''Слънце'' № 2    
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. петък - 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел ''Финансово-стопанска дейност и чов. ресурси''  Михаил Димитров Главчев  028558056    0281879-  19  ул. ''Слънце'' № 2   finvitosha@gmail.com 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. и петък - 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел ''Образование,социални дейности, култура, спорт и логистика''   Цветана Иванова Пиралкова      0281879-  15  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. петък - 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел ''Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството''        0281879-    ул. ''Слънце'' № 2    
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. и петък - 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел ''Правно, административно и информационно обслужване, управление на общинската собственост и сигурност''  Спас Иванов  029041054    0281879-  25  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. и петък - 10.00 - 12.00 ч. 
отдел ОМП и УК  Антон Маринов      0281879-  20  ул. ''Слънце'' № 2    
връзки с обществеността  Нора Пиперевска      0281879-  12  ул. ''Слънце'' № 2   prvitosha@gmail.com 
четвъртък - 14.00 - 16.30 и петък - 10.00 - 12.00 
главен инженер  инж. Марин Карлов Проданов   028187955    0281879-  55  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
секретар  Бистра Тънкашка      0281879-  26  ул. ''Слънце'' № 2   b.tankashka@abv.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. и петън 10.00 - 12.30 ч. 
финансов контрольор  Цветанка Иванова Владимирова      0281879-  27  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
петък от 9:00 до 12:00 часа 
ЕСГРАОН  ЕСГРАОН  028562903  028562903  0281879-  41  ул. ''Слънце'' № 2   esgraon_vitosha@abv.bg 
8.30 - 12.30 и 13.00 - 17.00 
Деловодство  Деловодство      0281879-  43  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
8.30 - 12.30 и 13.00 - 17.00 
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  029556018    0281879-  28  ул. ''Слънце'' № 2    
Кметство с. Владая

с. Владая, ул. "Войнишко въстание" № 61, п.к. 1641

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Васко Крумов Стоянов  029992508       с. Владая, ул. ''Войнишко въстание'' № 61   kmetstvo_vladaja@abv.bg 
понеделник 9.00 - 12.00 ч. 
Кметство с. Мърчаево

с. Мърчаево, ул. "Черешова градина" № 1, п.к. 1696

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Петър Велков Георгиев  029994291       с. Мърчаево, ул. ''Черешова градина'' № 1   kmetstvo_marchaevo@abv.bg 
всеки ден 9.00 - 17.00 ч. 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община