ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
 
Район ''Сердика''

бул. "Кн. Мария Луиза" № 88, п. к. 1202, факс: 028322095,
web адрес: http://www.serdika.bg

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  инж. Тодор Славов Кръстев  028325065  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' № 88   kmet_serdika@abv.bg 
сряда 09.00 - 12.00 ч.  
заместник-кмет  Даниел Александров Павлов  029313091  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   danielpavlov55@abv.bg 
сряда 09.00 - 12.00 ч.  
заместник-кмет  Пламен Рангелов  029218093, 029310021  029310021     бул. ''Кн. М. Луиза'' № 88   p.rangelov@mail.bg 
сряда от 9:00 до 12:00 часа  
секретар  инж. Мариела Венциславова Петкова  029218095  028317077     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   mariela_petkova@abv.bg 
сряда 09.00 - 12.00 ч.  
главен архитект  арх. Добромир Людмилов Горнов  029318196  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   dobromirgoranov@yahoo.com 
четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Управление на общинската собственост  Елизабета Кирилова Георгиева-Байкушева  029218011  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   brttypk@abv.bg 
вторник 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Регулиране и контрол на търговската дейност  Красимир Николаев Александров  029218041  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   KNAleksandrov@gmail.com 
вторник 9.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Административно и информационно обслужване  Валя Ванчева Панкова  029218015  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   valia_pankova@abv.bg 
всеки ден 9.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология  инж. Никола Александров Онов  029218049  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   nicolaonov@abv.bg 
четвъртък 9.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Образование, култура и социални дейности  Райна Страхилова Стеева  029218036  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   reni_steeva@abv.bg 
вторник 9.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - ПНО, ОМП и МК  Елиана Ивайлова Илиева  028317075  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   e.ivailova@abv.bg 
петък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Устройство на територията, кадастър и регулация по строителството  Анатоли Илиев Киров  029218031  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   tol4@abv.bg 
четвъртък 9.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси  Зоя Захариева  028323148  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88    
главен експерт РСС и УК  Венцислав Стоянов  029218040  028317077     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   r_n.serdika@abv.bg 
финансов контрол  Нина Петрова Костадинова  029218039  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   ninapk@abv.bg 
Деловодство  Стоилка Миланова  029218019  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' № 88    
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  029218053, 028317189       бул. ''Кн. М. Луиза'' № 88    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община