ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Приходи администриране на местни данъци и такси 
 

Промили за определяне на данък сгради и такси битови отпадъци

Година Промил ДНИ Промил ТБО - ФЛ Промил ТБО - ЮЛ
2000 1.5 %о 2%о 15 %о
2001 1.5 %о 4%о 15 %о
2002 1.5 %о 4 %о до 31.03 от
01.04 3.25 %о
15 %о
2003 1.5 %о 3,25 %о 18 %о
2004 1.5 %о 2,75 %о 10 %о
2005 1.5 %о 2,45 %о + 5 лв. 10 %о
2006 1.5 %о 2,35 %о 12 %о
2007 1.5 %о 2,00 %о 12 %о
2008 1,875 %о 2,00 %о 12 %о
2009 1,875 %о 1,6 %о 12 %о
2010 1,875 %о 1,6 %о 12 %о
2011 1,875 %о 1,6 %о 10 %о
2012 1,875 %о 1,6 %о 10 %о
2013 1,875 %о 1,6 %о 10 %о
2014 1,875 %о 1,6 %о 10 %о
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община