Търсене   
 
  
 
<<начало
Актуално в медиите


Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София”
21.5.2012 г.
    Летните ремонти започват в средата на юни
   
   Ще работим едновременно на 44 обекта
   
   ТЕОДОРА ТОДОРОВА

   - Г-н Цветанов, кога започват летните ремонти и кои квартали ще обхванат те?
   - През тази година ще подменим 32-34 км топлопреносна мрежа – толкова километри тръби ще бъдат сменени, колкото никога досега не са били ремонтирани на година. Около 70% от този обем ще са дворни мрежи, тъй като там загубите са най-големи. Това са отклоненията от големите магистрални топлопроводи, по които се захранват сградите. Също така предвиждаме да ремонтираме и подменим съоръжения с отдавна изчерпан експлоатационен живот и чийто ремонт не може да бъде отлаган повече. Ако не го направим, рискуваме компанията да бъде изправена пред тежка производствена авария. Не можем да рискуваме отоплението на столичани през зимата. Ще насочим усилията си и към повишаване на ефективността на съоръженията и допълнително намаляване на разходите за производство. За миналата година успяхме да спестим около 8 млн. лв. от по-ефективно управление на системата. Загубите от пренос на енергия е по-нисък с 1,27%, което се равнява на 4 млн. лв. икономии. Междувременно инвестиционната ни програма за тази година е за 47 млн. лв. Както знаете, стартирахме най-мащабната инвестиция в Топлофикация през последните 35 г. Това е изграждането на новата турбина, която ще произвежда 40 мвт. еленергия и 80 мвт. топлоенергия. В края на седмицата ще бъде приет окончателният технически работен проект по изграждането на турбината, коeто значи, че до 1-2 месеца ще започне доставката на основното оборудване. Инвестициите в рехабилитиране на съоръженията, в подмяна на топлопреносната мрежа и технологичното обновление е бъдещето на „Топлофикация - София”.
   - От къде ще почнат ремонтите?
   - Планираме да работим на 44 обекта на територията на столицата почти едновременно. Това са обекти с различно ниво на трудност и различно време, необходимо да бъде приключен ремонтният процес. Включени са например три големи обекта в кв. „Лозенец”, които през последните 2-3 години имаха висока аварийност, и това наложи да бъдат част от ремонтната ни програма. Има и 5 обекта, които са с дължина от 1,5 км, а тази рехабилитация ще отнеме около и дори повече от 15 дни, защото участъците са много дълги. Една част от обектите ще ремонтираме със собствени екипи, още повече, че тръбите отдавна са купени и залежават в складовете. За по-голямата част ще ползваме услугите на подизпълнители. Такъв е случаят за подмяната на 27 км мрежа, за която вече пристигат поръчаните предварително изолирани тръби. Финализираме процедурата за избор на изпълнители на дейностите. Средствата, предвидени за доставка и полагане на тръбите за тази година, са в размер на около 14 млн. лв.
   - Кога започвате по план?
   - Не мога да кажа точна дата, защото всичко зависи от процедурите за избор на изпълнители на отделните ремонти. След края на всяка процедура има съответният законов срок за обжалване. Това означава, че можем да започнем с дейностите към средата на юни. Съгласно наредбата ще информираме клиентите си 15 дни по-рано. Ремонтните дейности трябва да приключат до 30 септември.
   - Колко време средно хората няма да имат топла вода по време на ремонтите?
   - Правим всичко възможно да намалим дискомфорта, който ще причиним на столичани. Но няма как да искаме да няма аварии, ако не подменим и не модернизираме мрежата и съоръженията. Така че това е неизбежен процес. Ще спираме топлата вода във възможно най-кратките срокове и ще правим както и досега – да я пускаме веднага в онези участъци, в които ремонтът вече е приключил. Но трябва да предупредя онези наши абонати, които живеят около обекти, в които ще се подменят 1-1,5 км тръби, че там се налага топлоподването да бъде спряно в рамките на около 30 дни. За съжаление тези ремонти са тежки, трасето е дълго и просто е необходимо малко повече време. Моля столичани да ни извинят – първо, за нарушения битов комфорт с липсата на топла вода. Второ, за разкопаните улици и дворове, което ще им създава затруднения в придвижването. Но както казах, няма как да избегнем този процес, ако искаме да имаме гарантиран отоплителен сезон и да няма аварии.
   - Тези големи ремонти кои квартали обхващат?
   - Както казах вече, обекти с по-голяма дължина и с подмяна на тръби с голям диаметър имаме в кв. „Лозенец”, в кварталите „Подуене”, „Суха река”, „Хаджи Димитър”, „Хиподрума”. Обекти ще имаме и в жк „Люлин”, „Младост”. Ще имаме обекти във всеки топлорайон.
   - След като приключите подмяната на тръбите, с колко ще се намалят загубите при преноса?
   - През следващите 4 г. сме планирали да подменим 135 км тръби. Смятаме, че това ще доведе до чувствително намаляване на загубите.
   - ВКС се произнесе окончателно, че давността на сметките за парно е 3 г. Смятате ли да завеждате дела срещу абонатите, които имат задължения над тази давност?
   - Винаги съм казвал, че съдебна процедура е последната мярка, към която прибягваме, за да си съберем парите, след като вече всички други средства са изчерпани. Когато потърсим правата си в съда, той решава дали да присъди цялата изискуема сума или част от нея. По наши сметки това са суми в диапазона от 80 до 100 млн. лева. Но точно колко са – може да се каже едва като приключи всяко съдебно дело и съдът се произнесе. През последните 15 месеца работим приоритетно в завеждането на дела в рамките на тригодишната погасителна давност. Нямаме нито едно просрочие на клиент до три години, по което да не сме започнали активна комуникация или в краен случай да сме пристъпили към уреждане на отношенията по съдебен път.
   - Значи абонатите със задължения с изтекла давност могат да са спокойни?
   - Нека хората да са наясно, че със завеждането на дело давността спира да тече. Винаги сме обяснявали на клиентите, че компанията не отписва вземания по давност, това прави само съдът. Хората биват подвеждани, че задълженията им могат да изчезнат поради давност, но това не е така. Погасителната давност не опростява автоматично задължението за плащане и не се прилага служебно от съда. Право на длъжника е да реши дали да се възползва от погасителната давност, или коректно да признае задължението си. В тази връзка съветваме клиентите вместо да чакат настъпването на давността, да се обърнат към нас, за да търсим споразумение. Така няма да се налага да се товарят впоследствие със съдебни разходи. Ние сме отворени за конструктивен диалог. Само за първите три месеца на тази година през съда сме събрали 5,2 млн. лв., което е с 2,6 млн. лв. повече от първото тримесечие на 2011 г. За същия период сме сключили 1244 споразумения с клиенти на стойност 2,7 млн. лв. и в рамките на следващите 7-8 месеца тези пари ще постъпят по сметките ни. Търсим баланса и опитваме по всякакъв начин да си съберем задълженията. В сравнение с миналата година отчитаме повишение на събираемостта при коректните клиенти с 4%, което е много показателно, че работата в периода на давностния срок е много резултатна. Това са хората, които нямат нито една просрочена сметка. 75% от абонатите имат да плащат между 2 и 6 сметки. Още след втората сметка започваме да наблюдаваме какво се случва с всеки клиент. Екипите са инструктирани да търсят контакт с тези клиенти, да започнат писмена кореспонденция и диалог с тях. Това преди не се правеше и е една от причините през 2009 г. да се достигне най-ниската за историята на компанията събираемост от 52%.
   - Сега колко е средната събираемост?
   - Сега събираемостта е около 61%. Но тук трябва да се има предвид и тежестта на близо 280 млн. лв. просрочени задължения,. Една част от тях са отпреди 10-20 г. Това са буквално изпуснати случаи и защо с годините компанията не е търсила правата и парите си, е въпрос, който трябва да зададете към предишните ръководства.
   - Колко общо са задълженията на абонатите?
   - Общо задълженията са 280 млн. лв.
   - Какво е положението с дълговете ви за природен газ?
   - През изминалата календарна година сме изплатили газ на стойност 506 млн. лв., което е почти 100% релевантно на фактурите за природен газ. Текущите ни задължения към днешна дата са 149 млн. лв., като 107 млн. от тях вече бяха текущо натрупани, когато поех компанията. Стремим се да погасяваме регулярно задълженията си. Тук обаче бих искал да отбележа нещо, което се случва за първи път - фактурираният газ от началото на 2012 г. до 15 май е на стойност 303 млн. лв. Вече сме платили 290 млн. лв. от тях. Чакаме от НЕК плащания за електроенергия на стойност 13 млн. лв., които също ще отидат за плащане на газ. Това прави въпросните 303 млн. лв., които превеждаме на „Булгаргаз”, така че текущите задължения за първото тримесечие дори ще бъдат надплатени.
   - Какъв е финансовият резултат на Топлофикация за първите три месеца на тази година?
   - Положителен. Пред собственика тези дни ще представим окончателните данни.
   - Имате ли някакви резултати вече за окончателните сметки на сградите, на които „Топлофикация – София” е топлинен счетоводител?
   - Ние правим топлинното счетоводство на 156 сгради. Над 55% от тях вече са отчетени, но засега нямаме окончателни данни. Важното е, че няма нито една подадена жалба от живеещите в тези сгради, което означава, че хората са доволни от нас като топлинeн счетоводител.
   - Ще се увеличи ли цената за дяловото разпределение? Топлинните счетоводители отдавна настояват за това. Водите ли такива разговори?
   - Водихме такива разговори. Различните фирми за дялово разпределение искат различен процент на увеличение. Някои от по-големите искат увеличение от 10 ст. за отчета на един уред.
   - Вие на какво увеличение сте склонни?
   - Не сме склонни на никакво увеличение.
   - Чуха се различни идеи за възможността за отказа от парното, които да се вкарат като текстове в Закона за енергетиката. Какви са вашите виждания и искания за законови промени?
   - Представили сме своите искания заедно с Асоциацията на топлофикационните дружества. Това, което за нас е най-важно, е промяната по отношение на текстовете, които касаят процента на спестяване на гориво.
   - Но този процент е заложен в европейска директива, по която се определят вискоефективните инсталации.
   - Да. И тъй като ние сега започваме инвестиционните програми вътре в топлоизточниците, искаме в рамките на следващите 2 г. да можем да преоборудваме съоръженията си, така че да отговаряме на тези изисквания за високоефективно производство.
   - Тоест искате отлагане?
   - Не, ние искаме инсталациите, които са в процес на изграждане, да имат възможност да се реализират, както пише в директивата.
   - Но вие все още не сте в процес на изграждане.
   - Напротив, работното проектиране, на който етап сме сега, е част от изграждането на новата мощност в ТЕЦ София. След няколко дни очакваме от Асамблеята на донорите в Лондон да получим подкрепа за нашите седем проекта и финансиране по линия на Международен фонд „Козлодуй”. До дни ще разгледаме на технически съвет проекта за изграждане на когенерираща мощност в „Овча купел 2”. Вече ми представиха предпроектното проучване за изграждане на мощността, която ще е за между 10 и 12 мегавата. Благодарен съм на министър Делян Добрев, който подкрепи проектите и с това много ни помогна. С него работим в пълен синхрон.
   - Какви други законови промени искате?
   - Поискали сме криминализиране на кражбата на топлоенергия. Ако трябва глобално да обобщя, според мен етажната собственост трябва да има право да избира да се отказва от парното, или да се присъединява. Спорът е единствено в процента на вземане на решение. Важното е клиентът да има право на избор.
   - За каква цена ще настоявате от 1 юли, особено на фона на постигнатото намаление на цената на газа?
   - Считаме, че ДКЕВР като независим орган провежда адекватна и балансирана ценова политика в сектора. Регулаторът отчита планираните разходи, прави пълен преглед на условно постоянните и променливи разходи на компанията и на тази база определя цената на топлинната енергия съгласно Наредбата за регулиране на цените. Промените в цената на природния газ съответно ще коригират и цената на топлинната енергия. Регулаторът значително обаче намалява разходите, които компанията не може да не извършва, такива са разходите за намаляване на загубите по преноса, за социални дейности и заплати и т. н. Заложили сме като искане единствено цената да бъде коригирана с процента на инфлацията за миналата година. Трябва да се има предвид, че последната промяна в цената на природния газ също не е взета предвид при определяне цената на произвежданата от „Топлофикация - София” топлинната енергия.
   - Тоест надявате са на по-голям процент?
   - ДКЕВР ще определи цената, но тя трябва да бъде такава, че да можем и да продаваме това, което произвеждаме.
   21.05.2012 г., с. 14-15
   
   
Принтиране


Строежът на третата линия на метрото започва до Нова година
7.10.2015 г.
Невена Цветкова Има готовност строителството на третия лъч на метрото да започне до края на годината, съобщи изпълнителният директор на "Метрополитен" инж. Стоян Братоев пред "Фокус". Третият метроди ...


Вечер, посветена на тибетския културен феномен „Мандала”
7.10.2015 г.
в Столична библиотека утре от 18.00 ч. връща във времето, когато преди повече от 20 години там бе изградена пясъчна мандала на тибетското божество на състраданието от двама тибетски монаси от личния м ...


Легендарната актриса е в София за премиерата на 140-ия си филм и за да се срещне със студенти от НАТФИЗ
7.10.2015 г.
Клаудия кацна в облак от дим ДИМИТЪР ГАНЕВ Вчера на ВИП зоната на Терминал 1 от Париж пристигна една от най-известните италиански актриси - Клаудия Кардинале. Вероятно останала с хубави спомени от ...


София вдига още 25 забавачки
7.10.2015 г.
София е готова с проекти за 25 нови детски градини, които ще бъдат пръснати в 16 квартала в столицата. Това предвижда амбициозната програма, на кандидата на ГЕРБ за трети кметски мандат в София Йордан ...


До 10 октомври приключва ремонтът на „Цариградско шосе” между ІV километър и хотел „Плиска”
6.10.2015 г.
Ана Попова До 10 октомври ще приключи работата по ремонта на локалното платно на бул. "Цариградско шосе" между ІV километър и хотел "Плиска" в посока центъра на града. Това каза зам.-кметът по тран ...
<< Предишни 5   Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация