Търсене   
 
  
 
<<начало
Стратегии и програми


Генерален план за организацията на движението на територията на Столичната община
19.11.2012 г.

Разработката на Проекта за ГПОД е резюмирана в Обобщаващ Доклад, изграден на база 17 бр. специализирани доклади. Тези специализирани доклади са разработени като са взети в п ...План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столичната община 2012-2020г.
2.11.2012 г.

Настоящият “План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община” (ПДУЕР) е разработен във връзка с присъединяването на София към Конвента на кметовете от екип на Софийска енергий ...


Инвентаризация на емисиите на СО2, отделени в атмосферата в резултат от потреблението на енергия на територията на Столичната община
2.11.2012 г.

Инвентаризация на емисиите на СО2, отделени в атмосферата в резултат от потреблението на енергия на територ ...


Програма на Столична община за реновиране на детски площадки в детските заведения
22.8.2012 г.

План-график за реновиране на детски площадки в детските завед ...


Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023
23.7.2012 г.

Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация