Търсене   
 
  
 
<<начало
Стратегии и програми


Политика по управление на качеството в Столична община
27.5.2015 г.

Политика по управление на качеството в Столична община ...


Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 година
13.5.2014 г.

Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г. ...


Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 година
13.5.2014 г.


Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г ...


Генерален план за организацията на движението на територията на Столичната община
19.11.2012 г.

Разработката на Проекта за ГПОД е резюмирана в Обобщаващ Доклад, изграден на база 17 бр. специализирани доклади. Тези специализирани доклади са разработени като са взети в п ...План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столичната община 2012-2020г.
2.11.2012 г.

Настоящият “План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община” (ПДУЕР) е разработен във връзка с присъединяването на София към Конвента на кметовете от екип на Софийска енергий ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация