Търсене   
 
  
 
<<начало
Търгове, конкурси и обществени поръчки до 01.10.2014


Район „Кремиковци”
20.11.2015 г.

На основание чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал.1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси , във връзка със Заповед № ...


Район „Кремиковци”
20.11.2015 г.

На основание чл.14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал.3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СО-РД-09-08-43 ...


„Спортна София - 2000” ЕАД ”
17.11.2015 г.

обявява конкурс, съгласно чл.17, ал.3 от НРУТДУПСОТД,за отдаване под наем на: „Подобект 3 - Ледена пързалка“, находящ се в спортния комплекс на „Спортна София - 2000” ЕАД, гр.София, „Зона ...


Район „Панчарево”
17.11.2015 г.

СО-РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на моя Заповед № РД-09-492/11.11.2015г. и във връзка с чл.31, ал.2 ...


Район „Люлин”
5.11.2015 г.

СО - район „Люлин”, на основание Заповед № СО15-РД-09-1210 / 30.09.2015г. на Кмета на СО, обявява публично оповестен конкурс за:"Oтдаване под наем на имоти - частна общинска собственост ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация