Търсене   
 
  
 
<<начало
Търгове, конкурси и обществени поръчки до 01.10.2014


Район „Панчарево”
3.8.2015 г.

СО-Район Нанчарено, на основание чл.46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СО 15-09-08-81/25.06.2015г. па Кмета на Столична общ ...


„Първа МБАЛ – София” ЕАД
3.8.2015 г.

„Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Драгалевци, собственост на „Първа МБАЛ – София” ЕАД - Монолитна сграда с идентификатор 68134.2097.529.1, със ...


Район „Банкя”
31.7.2015 г.

СО - Район „Банкя” - гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1, тел. № 9977212 / 8 / в изпълнение та Заповед № СО 15РД- 09-08-102 /17.07.2015 г на Кмет на Столична община и на основание чл. 14, ал. 1и 2 о ...


Район „Банкя”
31.7.2015 г.

СО - Район „Банкя” - гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1, тел. № 9977212 / 8 / в изпълнение на Заповед № СО-РД-09- 898 /10.07.2015 г на Кмет на Столична община и на основание чл. 14, ал. 1 и 2 от За ...


Район „Красно село”
31.7.2015 г.

На основание заповед № СО 15-РД-09-08-107/24.07.2015 г. на кмета на Столичната община и чл.14. ал. 1. ал. 2. ал. 3 от Закона за общинска собственост, чл. 19. ал. 1 и ал. 2 от Наре ...

Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация