Търсене   
 
  
 
<<начало
Обществени поръчки


Столична община
18.12.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: В изпълнение на чл.22.б, ал.2, т.10 от ЗОП, публикуваме сключени договори по проведена обществена поръчка с предмет:„ДОСТАВКА НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ, КОМПЮТЪРНИ И ОФИС МАШИНИ И ...


Район ''Люлин''
17.12.2014 г.
О Б Я В А

На основание заповед №СО-РД-09-08-126/04.11.2014г. на Кмета на СО и Заповед №РД-09-638/17.12.2014г. на Кмета на СО район „Люлин“ за уд ...Район „Витоша”
15.12.2014 г.

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № РД-09-330/11.12.2014 г.
ОБЯВЯВАМ:
Удъл ...


Район ''Люлин''
15.12.2014 г.
О Б Я В А

СО-район „Люлин”, на основание заповед №СО-РД-09-08- 141/03.12.2014г. на Кмета на СО, обявява публично оповестен конкурс за:Oтдаване под ...Столична община
15.12.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Относно ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване (позиция социален работник - координатор) по Проект „Социално ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация