Търсене   
 
  
 
<<начало
Обществени поръчки


Столична община
30.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на пликовете с предлагани цени на допуснатите участници в процедура с предмет: „Поддръжка и експлоатация на четиринадесет броя фонтани на територията на Столична ...


Столична община
30.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на пликовете с предлагани цени на допуснатите участници в процедура с предмет: „Доставка на настолни компютърни конфигурации, преносими компютри, монитори, докуме ...


Район „Слатина”
30.10.2014 г.

Столична община - Район „Слатина”, бул. "Шипченски проход" № 67, на основание Заповед № СО-РД-09-1052/ 21.02.2014г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34 от Наредбата за условията и ...


Район „Илинден”
30.10.2014 г.

В изпълнение на заповеди № СО - РД - 09- 1499/18.07.2014г. и № СО - РД – 09 - 1635/10.09.2014г. на кмета на СО и на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на СОС
СО - Район „Илинден” ...


Район „Илинден”
30.10.2014 г.

В изпълнение на Заповед № СО - РД -09-1673/23.09.2014г. на кмета на СО, и на основание чл.34 ал.1 и ал.2 от НУРПТК на СОС
СО - Район „Илинден ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация