Търсене   
 
  
 
<<начало
Обществени поръчки


Столична общинa
29.7.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Отопление и климатизация на Софийска градска художествена галерия, с адрес: Столична община, район „Средец”, ул. „Гурко” № 1”. Подробна информация з ...


Столична община
29.7.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци; Почистване и поддържане на улици и други места ...


Район „Връбница”
29.7.2014 г.

Столична община - район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат", бл. 328, вх. „Б", на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за пров ...


Столична община
28.7.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на пликовете с предлагани цени на допуснатите участници в процедура с предмет: „Почистване и осигуряване на проводимостта на водата в покрити участъци от речни ко ...


Район „Кремиковци”
28.7.2014 г.

На основанис чл. 14. ал. 7 от Закона за общинската собствсност и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СО-РД-09-144 ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация