Търсене   
 
  
 
<<начало
Обществени поръчки


Район „Кремиковци”
1.9.2014 г.

На основание чл. 14. ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СО-РД-09-08- ...


Столична община
1.9.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Относно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на специализирана горска техника и оборудване и машини за извоз и товарене на д ...


Район '' Красно село''
1.9.2014 г.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "КРАСНО СЕЛО' 1612 София, бул. "Цар Борис III" 124, тел.: 02/895 11 00, факс: 02/895 11 72 www.krasnoselo.net ОБЯВЛЕНИЕ

На ...Столична община
29.8.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Относно ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „Социално в ...


Столична община
29.8.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Ремонт на средните тоалетни в сградата на СО, ул. Московска №33” Код по КОП: 45332000 Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени пор ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация