Търсене   
 
  
 
<<начало
Търгове, конкурси и обществени поръчки до 01.10.2014


Район „Витоша”
2.7.2015 г.

СО - Район „Витоша” на основание Заповед № СО-РД-09-08-69/22.06.2015 Г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок от 10 години на общински нежилищни имоти - п ...


Район „Подуяне”
2.7.2015 г.

На основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 503 ...


„Пета МБАЛ – София” ЕАД
2.7.2015 г.

На основание чл. 27, във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 3/30.06.2015 г. от Съвета на директорите на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ...


„ДКЦ VIII София” ЕООД
1.7.2015 г.

„Диагностично-консултативен център VIII - София" ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, обявява публ ...


Столична община
1.7.2015 г.

I. СТОЛИЧНА ОБЩИНА обявява за пряко отдаване под наем: Спортен обект - плувен басейн, находящ се в сградата на 88-мо СОУ „Димитър Попниколов”, район „Овча купел” с обща ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация