Търсене   
 
  
 
<<начало
Обществени поръчки


Столична община
22.8.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. ”Московска” № 33, на основание чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществени поръчки, набира оферти за: „Абонаментна техническа поддръжка на ВиК инсталации, ...


Район „Сердика”
22.8.2014 г.

На основание чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-77/12.08.2014г. на Кмета на Столична Община
ОБЯВЯВАМ:< ...


''Спортна София-2000'' ЕАД
22.8.2014 г.
„С П О Р Т Н А С О Ф И Я – 2000” ЕАД
в изпълнение на Решение № 498 по Протокол № 66 от 24.07.2014г. на Столичен общински съвет
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПР ...


Столична община
21.8.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на мобилно устройство за следене на състоянието на улиците и общинската пътна мрежа на територията на Столична община”. Код по КОП: 3810000 ...


„ДКЦ VIII София” ЕООД
21.8.2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ХОСПИС
„ДКЦ VIII - София" ЕООД, ЕИК 000689481, сьс седалище и адрес на управление: град София, Столична община, ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация