Търсене   
 
  
 
<<начало
Обществени поръчки


„ДКЦ VIII – София” ЕООД
17.9.2014 г.

„ДКЦ VIII – София” ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, обявява публично оповестен неприсъствен к ...


Столична община
17.9.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на пликовете с предлагани цени на участниците в процедура с предмет: „Одит по проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и ...


Столична община
17.9.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Относно ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „Социално в ...


Столична община
17.9.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Относно ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медицинска сестра) по Проект „Социално включване чрез с ...


Столична община
17.9.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Относно ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция стоматолог) по Проект „Социално включване чрез създаван ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация