Търсене   
 
  
 
<<начало
Търгове, конкурси и обществени поръчки до 01.10.2014


Район „Овча купел”
6.10.2015 г.

На осн. чл.34, ал.1 и ал.2 от НУРПТК, във връзка със Заповед № СО15-РД-09- 1211/30.09.2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД 09-225/06.10.2015г. на Кмета на СО район Овча купел ...


Столична община
5.10.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ: провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общинско имущество - движими вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на отпадъци по смисъла ...


Район „Нови Искър”
2.10.2015 г.

СО-Район „Нови Искър” на основание чл. 31, ал. 2, вр. с ал. 1, ал. 3 от НУРПТК, в изпълнение на Заповед № СО-РД-03-47/28.05.2014 г. на Кмета на СО, Решение № 81 по Протокол № 56, т. 31 от 06.02. ...


Район „Младост”
2.10.2015 г.

Столична община и Район „Младост” на основание чл.47, ал.1 във връзка с чл. 31, ал.2 и чл. 34, ал 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед ...


Район „Сердика”
30.9.2015 г.

На основание чл. 46, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед №СО15-РД-0908-131/14.08.2015г. на Кмета на Столична община и във връзка с До ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация