Търсене   
 
  
 
<<начало
Обществени поръчки


„Пета МБАЛ – София” ЕАД
2.10.2014 г.

На основание чл. 27, във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 5/12.09.2014 г. от Съвета на директорите на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ...


„Пета МБАЛ – София” ЕАД
2.10.2014 г.

На основание чл. 27, във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 5/12.09.2014 г. от Съвета на директорите на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ...


„Пета МБАЛ – София” ЕАД
2.10.2014 г.

На основание чл. 27, във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 5/12.09.2014 г. от Съвета на директорите на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ...


Столична община
1.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за открита процедура: „Обработка на паркове, градини, зелен ...


Столична община
1.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за открита процедура „Вътрешно почистване на административн ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация