Търсене   
 
  
 
<<начало
Обществени поръчки


Столична общинa
16.4.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: Извършване на необходими СМР, свързани с довършване и предаване на Част: Басейн в 88 СОУ, район "Овча купел". Поканата е публикувана на сайта на агенц ...


Столична общинa
16.4.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на „Ценовите предложения” за „Доставка по обособени позиции на: 1. Доставка на конско месо необходимо за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина ...


Столична общинa
15.4.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на офертите за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип – двуетажна сгр ...


Столична общинa
14.4.2014 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране дейностите на проект «Подобряване на ...


Столична общинa
14.4.2014 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общи ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация