Търсене   
 
  
 
<<начало
Обществени поръчки


Район „Подуяне”
24.10.2014 г.

Обявление за удължаване на срок
Като взех предвид Протокол от 14.10.2014г. на конкурсната комисия, назначена с моя Заповед № РД-09-01 -159/14.10.2014г. за провеждане н ...


Район „Красна поляна”
21.10.2014 г.

На основание чл. 31, ал.2 от НУРПТК на СОС и в изпълнение на т.4. от Заповед № СО-РД-09-824/ 30.01.2014. на кмета на Столична община и решение по Протокол № 1 от заседание на комисия назначена с ...


Район „Нови Искър”
21.10.2014 г.

СО-Район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СО-РД-03-47/28.05.2014 г. на Кмета на СО, Решение № 81 по Протокол № 56, т. 31 от 06.02.2014 на СОС и на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 1, т. ...


Столична община
20.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Относно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Вътрешно почистване по време на функционирането на Областен информационен център София-град и София- ...


Столична община
20.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Относно ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медицинска сестра) по Проект „Социално включване чрез с ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация