Търсене   
 
  
 
<<начало
Обществени поръчки


Район „Триадица”
26.11.2014 г.

Район „Триадица”- СО обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от пет години за частно училище, открито и ...


Район „Оборище”
26.11.2014 г.

СО – район ”Оборище”, бул.”Мадрид” № 1, в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-29/11.04.2014г. на кмета на Столична община и на основание чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и ...


Столична община
25.11.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: В изпълнение на чл.68, ал.8 от ЗОП, публикуваме Протокол №1 с ко ...


Район „Нови Искър”
25.11.2014 г.

СО-район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-134/19.11.2014 г. на Кмета на СО, Решение № 701 по Протокол № 70, т. 40 от 23.10.2014 на СОС и на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. ...


Столична община
24.11.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на пликовете с предлагани цени на участниците в процедура с предмет: „Извършване на юридически услуги на Столична община и Столичен общински съвет по обособени поз ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация