Търсене   
 
  
 
<<начало
Търгове, конкурси и обществени поръчки до 01.10.2014


Район „Слатина”
2.9.2015 г.

Столична община - Район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, на основание Заповед № СО15-РД-09-941/21.07.2015г. на Кмета на Столична община на основание чл. 31, ал.2 от Наредбата за услови ...


Район „Нови Искър”
31.8.2015 г.

СО-район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-08-119/11.08.2015 г. на Кмета на СО, Решение № 473 по Протокол № 85, т. 52 от 09.07.2015г. на СОС и на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, ...


Столична община
28.8.2015 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА открива открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина намираща се в горските територии - собственост на Столична община, при след ...


Столична община
28.8.2015 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА открива процедура по договаряне за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина намираща се в горските територии - собственост на Столична община, ...


Район „Младост”
28.8.2015 г.

Столична община и Район „Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № СО15-РД-09-939/21.07.2015 г. на ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация