Търсене   
 
  
 
<<начало
Търгове, конкурси и обществени поръчки до 01.10.2014


Столична община
27.2.2015 г.
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА:

"Продажба на имот - частна общинска собственост, Незастроен поземлен имот, район „Надежда”, ул „Чепеларе” ...Район „Люлин”
27.2.2015 г.

СО-район „Люлин”, на основание чл.46, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове ...


„ДКЦ 14 - София” ЕООД
26.2.2015 г.

„ДКЦ 14 - София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на пет помещения – кабинети, находящи се на третия етаж в сградата на дружеството – гр. ...


Столична община
24.2.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ: В изпълнение на чл.22б, ал.2, т.7 и т.8 от ЗОП и чл.73, ал. 4 от Закона за обществени поръчки, публикуваме Решение /Запо ...


Район „Възраждане”
20.2.2015 г.

На основание Заповед № СО15-РД-09-335/04.02.2015г. на Кмета на СО, Район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 7/седем/ години на нежилищни имоти-частна общинска собств ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация