ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
    
 

Столичната община обявява сесия за 2017 г. за програмно финансиране на проекти по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт

28.2.2017 г.


Програмата за развитие на детско-юношеския спорт е разработена в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2020 г. и има за цел да подпомогне дейността на спортните клубове за развитие на детско-юношеския спорт.

Приоритетна цел е подобряването на условията и възможностите за развитие на детско–юношеския спорт чрез ефективно взаимодействие със спортни клубове.

Програмата е съобразена с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2022 г. и Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. и с действащата нормативна уредба в областта на физическото възпитание и спорта.

1.Обява за програмно финансиране на проектите
2.Правила на програмата
3.Заявление по образец
4.Формуляр за кандидатстване 2017 г.
5.Декларация за липса на конфликт на интереси
6.Формуляр за оценяване-административна проверка и оценка за съответствие
7.Указания за изпълнение на проектите
8.Формуляр за съдържателен и финансов отчет
9.Решение No 103 по Протокол 29/23.02.2017 г.

©j.k

Обратно

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община