ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
    
 

Информация за резултатите от проверката на залите

30.3.2015 г.


Организаторите на спортни прояви са длъжни да вземат всички необходими и достатъчни мерки, гарантиращи сигурността при провеждане на спортни прояви.Те са отговорни за поведението на всички лица, на които е възложена организацията на спортните прояви.
При изпълнение на задълженията си по организиране на спортни прояви организаторите си взаимодействат със съответните държавни и общински органи, с цел предотвратяване и недопускане на насилие и лошо поведение преди, по време и след провеждане на спортни прояви.
Собствениците или ползвателите на стадиони и спортни зали са длъжни да осигурят достъп на членовете на комисиите по чл. 44, ал. 1 и чл. 45, ал. 1 за проверка на използваните от тях съоръжения.

СПОРТНИ ЗАЛИ

Информация за резултатите от проверката за 2015 г.
No Списък на обектите: Дата на проверка
на обекта
Дата на подписване
на протокола
1. зала "Универсиада" 22.04.2015 г. 13.07.2015 г.
2. зала "Фестивална" 22.04.2015 г. 13.07.2015 г.
3. зала "Арена Армеец"-многофункционална 22.04.2015 г. 10.07.2015 г.
4. зала "Арена Армеец"-тренировъчна зала 22.04.2015 г. 10.07.2015 г.
5. "Зимен дворец на спорта" 23.04.2015 г. 10.07.2015 г.
6. зала "Христо Ботев" 23.04.2015 г. 13.07.2015 г.
7. зала "София" 23.04.2015 г. 09.07.2015 г.
8. зала "Спортен център-Люлин" 24.04.2015 г. 10.07.2015 г.
9. хокейна пързалка "Славия" 24.04.2015 г. 10.07.2015 г.
10. зала "Триадица" 24.04.2015 г. 13.07.2015 г.
11. зала за волейбол "Васил Симов" 24.04.2015 г. 13.07.2015 г.
12. плувен комплекс "Спартак" 27.04.2015 г. 10.07.2015 г.

Информация за резултатите от проверката за 2016 г.
No Списък на обектите: Дата на проверка
на обекта
Дата на подписване
на протокола
1. зала "Универсиада" 26.04.2016 г. 01.07.2016 г.
2. зала "Фестивална" ремонт ремонт
3. зала "Арена Армеец"-многофункционална 26.04.2016 г. 30.06.2016 г.
4. зала "Арена Армеец"-тренировъчна зала 26.04.2016 г. 30.06.2016 г.
5. "Зимен дворец на спорта" 28.04.2016 г. 30.06.2016 г.
6. зала "Христо Ботев" 08.01.2016 г. 22.01.2016 г.
7. зала "София" ремонт ремонт
8. зала "Спортен център-Люлин" 27.04.2016 г. 30.06.2016 г.
9. хокейна пързалка "Славия" 27.04.2016 г. 30.06.2016 г.
10. зала "Триадица" 27.04.2016 г. 04.07.2016 г.
11. зала за волейбол "Васил Симов" 01.03.2016 г. 24.03.2016 г.
12. плувен комплекс "Спартак" 14.05.2016 г. 04.01.2016 г.
13. зала "Панайот Понделов" 27.04.2016 г. 30.06.2016 г.
©j.k

Обратно

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община