Йорданка Асенова Фандъкова

Кмет на Столична община

Дата на раждане: 12.04.1962 г. в гр.Самоков
Образование: 35-та руска езикова гимназия - София,
СУ "Св. Климент Охридски" - специалност - руска филология
Професионална кариера:  
от 1985 – 1995 г. учител в 73 СОУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" - София;
от 1998 – 2005 г. директор на 73 СОУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" - София;
от 2005 – 2009 г. заместник-кмет в Столичната община по образование, култура, спорт и превенции на зависимости;
2009 г. депутат в 41-то Народно събрание;
2009 г. министър на образованието, младежта и науката;
от 23.11.2009 г. кмет на Столичната община.
Допълнителни
квалификации:
Институт "А. С. Пушкин" в Москва-учител II-ри клас квалификация;
Бизнес – администрация;
Програма на МОН и Френския културен институт-директор – обучител;
Мениджмънт в образованието по проект на МОН, Гьоте институт и Културконтакт – Австрия;
Българско училище за политики.
Семейно положение: омъжена
една дъщеря
Езици: английски
руски
Участие в проекти: "Индекс за приобщаване" - за работа с деца с увреждания.
"Демократично училище" на Гьоте Институт-София и бюро за образователни проекти k.education на правителствената агенция КултурКонтакт - Австрия по поръчение на МОН - Република България.

затвори