ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Приходи администриране на местни данъци и такси 
 

СПИСЪК
на IBAN сметките за събиране на приходи
на СТОЛИЧНА ОБЩИНА
в ОБЩИНСКА БАНКА АД

Сметките влизат в сила от 05.06.2006г.

Отдел МДТ ВIС код на
ОБЩИНСКА
БАНКА АД
IBAN за приходи
ОТДЕЛ “ОБОРИЩЕ” SOMBBGSF BG 24 SOMB 9130 84 134430 44
ОТДЕЛ "СЕРДИКА" SOMBBGSF BG 40 SOMB 9130 84 134431 44
ОТДЕЛ "НАДЕЖДА И ВРЪБНИЦА" SOMBBGSF BG 70 SOMB 9130 84 275774 44
ОТДЕЛ "ВИТОША" SOMBBGSF BG 54 SOMB 9130 84 275773 44
ОТДЕЛ "НОВИ ИСКЪР" SOMBBGSF BG 38 SOMB 9130 84 275772 44
ОТДЕЛ "КРАСНА ПОЛЯНА" SOMBBGSF BG 20 SOMB 9130 84 011361 44
ОТДЕЛ "ИЛИНДЕН" SOMBBGSF BG 36 SOMB 9130 84 011362 44
ОТДЕЛ "БАНКЯ" SOMBBGSF BG 52 SOMB 9130 84 011363 44
ОТДЕЛ "ПОДУЯНЕ" SOMBBGSF BG 56 SOMB 9130 84 134432 44
ОТДЕЛ "КРЕМИКОВЦИ" SOMBBGSF BG 72 SOMB 9130 84 134433 44
ОТДЕЛ "КРАСНО СЕЛО" SOMBBGSF BG 37 SOMB 9130 84 275778 44
ОТДЕЛ "ОВЧА КУПЕЛ" SOMBBGSF BG 22 SOMB 9130 84 275771 44
ОТДЕЛ "МЛАДОСТ" SOMBBGSF BG 73 SOMB 9130 84 113378 44
ОТДЕЛ "СТУДЕНТСКА" SOMBBGSF BG 89 SOMB 9130 84 113379 44
ОТДЕЛ "ИЗГРЕВ" SOMBBGSF BG 08 SOMB 9130 84 113380 44
ОТДЕЛ "СЛАТИНА" SOMBBGSF BG 69 SOMB 9130 84 385099 44
ОТДЕЛ "ИСКЪР" SOMBBGSF BG 24 SOMB 9130 84 113381 44
ОТДЕЛ "ПАНЧАРЕВО" SOMBBGSF BG 74 SOMB 9130 84 218811 44
ОТДЕЛ "ТРИАДИЦА И СРЕДЕЦ" SOMBBGSF BG 21 SOMB 9130 84 275777 44
ОТДЕЛ "ЛОЗЕНЕЦ" SOMBBGSF BG 05 SOMB 9130 84 275776 44
ОТДЕЛ "ВЪЗРАЖДАНЕ" SOMBBGSF BG 86 SOMB 9130 84 275775 44
ОТДЕЛ "ЛЮЛИН" SOMBBGSF BG 68 SOMB 9130 84 011364 44

Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит "вид плащане" на платежния документ, според вида на прихода:

Код за вид
плащане
Основание за плащане
442100 Данък върху недвижимите имоти, наказателни лихви за просрочия на вземането
442200 Данък върху наследствата, наказателни лихви за просрочия на вземането
442300 Данък върху превозните средства, наказателни лихви за просрочия на вземането
442400 Такса за битови отпадъци, наказателни лихви за просрочия на вземането
442500 Данък придоб.имущества по дарения и възмезден начин, наказателни лихви за просрочия на вземането
443400 Други данъци
448013 Такса за притежаване на куче
441400 Плащане на годишен патентен данък
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община