ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
    
 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА?

Семейства и двойки с репродуктивни проблеми, които се нуждаят от ин витро процедури с донорски яйцеклетки, за които не е предвидено финансово подпомагане от Центъра за асистирана репродукция към Министерство на здравеопазването.

Кандидатите – семейства или двойки за финансиране по Програмата следва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да имат сключен граждански брак или да са във фактическо съжителство;
  2. Жената да има постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община най-малко 3 години преди подаване на заявлението;
  3. Да бъдат с непрекъснати здравноосигурителни права – за всеки един от двойката;
  4. Да нямат данъчни задължения към държавата и Столична община – за всеки един от двойката;
  5. Да не са поставени под запрещение;
  6. Да имат доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки, а именно при следните състояния:
   а) преждевременна яйчникова недостатъчност поради естествени (изчерпан яйчников резерв) или ятрогенни причини;
   б) три и повече предходни опита ин витро със собствени яйцеклетки, които са завършили без ембриотрансфер поради лошо качество на получените ембриони;
   в) генетични състояния и заболявания, налагащи ползването на донорски яйцеклетки;7. Да липсват контраиндикации за лечение чрез асистирани репродуктивни технологии, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. на Министерството на здравеопазването и Наредбите за нейното изменение и допълнение, респ. според актуалната версия на медицински стандарт „Асистирана репродукция”;
  8. Жената следва да е на възраст не по-голяма от навършени 50 години към датата на подаване на заявлението.
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община