ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
    
 

КОГА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ?

При контраиндикации за лечение чрез асистирани репродуктивни технологии, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. на Министерството на здравеопазването и Наредбите за нейното изменение и допълнение, респективно според актуалната версия на медицински стандарт „Асистирана репродукция”.

При възраст на жената, надвишаваща 50 години към датата на подаване на заявлението.

При непредставяне на изискуемите документи по Програмата.

Не се одобряват кандидати, заявили желание за втори и следващ опит за финансиране по програмата.

При наличие на антрални фоликули и нормална големина на матката, видно от трансвагинално ехографско изследване на матка и яйчници и резултат от хормонално изследване със стойности на FSH < 15.0 mIU/ml и AMH > 1.0 ng/ml.При непредставяне на епикриза от оперативната интервенция, в случаите на оперативно отстранени (увредени) яйчници.

При непредставяне на три и повече броя епикризи от предходни ин витро процедури със собствени яйцеклетки, в които не се е стигнало до ембриотрансфер поради лошо качество на ембрионите, издадени от лечебното заведение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

При непредставяне на епикриза, удостоверяваща наличието на генетично състояние или заболяване и експертно становище от специалист по медицинска генетика, посочващи нуждата от асистирана репродукция с донорски яйцеклетки.

При наличие на други причини, открити от Програмния съвет при разглеждане на представената документация от кандидатите.

При изчерпване на финансовите средства, гласувани за Програмата в бюджета на Столична община през съответната календарна година.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община