ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
    
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ ОТ ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ - ОДОБРЕНИ, НЕОДОБРЕНИ И С ЛИПСВАЩИ ДОКУМЕНТИ

Информация за разгледани от Програмния съвет заявления от кандидати за финансиране по Програмата

Заявление с рег. №Решение на Програмния съветДата на заседание
СО 15-ПП11-21/14.09.2015 г.одобрено19.10.2015 г.
СО 15-ПП11-19/14.09.2015 г.одобрено19.10.2015 г.
СО 15-ПП11-17/14.09.2015 г.одобрено19.10.2015 г.
СО 15-ПП11-18/14.09.2015 г.одобрено19.10.2015 г.
СО 15-ПП11-14/14.09.2015 г.одобрено19.10.2015 г.
СО 15-ПП11-15/14.09.2015 г.неодобрено19.10.2015 г.
СО 15-ПП11-20/14.09.2015 г.одобрено19.10.2015 г.
СО 15-ПП11-23/15.09.2015 г.одобрено19.10.2015 г.
СО 15-ПП11-25/17.09.2015 г.одобрено19.10.2015 г.
СО 15-ПП11-26/23.09.2015 г.одобрено19.10.2015 г.
СО 15-ПП11-29/12.10.2015 г.одобрено19.10.2015 г.
СО 15-ПП11-13/14.09.2015 г.одобрено19.01.2016 г.
СО 15-ПП11-30/12.10.2015 г.одобрено19.01.2016 г.
СО 15-ПП11-22/15.09.2015 г.одобрено19.01.2016 г.
СО 15-ПП11-27/01.10.2015 г.неодобрено19.01.2016 г.
СО 15-ПП11-31/16.10.2015 г.одобрено19.01.2016 г.
СО15-ПП11-36/28.10.2015 г.одобрено19.01.2016 г.
СО15-ПП11-44/27.11.2015 г.одобрено19.01.2016 г.
СО15-ПП11-45/04.12.2015 г.одобрено19.01.2016 г.
СОА16-ПП11-7/1/28.01.2016 г.одобрено22.02.2016г.
СОА16-ПП11-5/1/29.01.2016 г.одобрено22.02.2016г.
СОА16-ПП11-10/1/02.02.2016 г.одобрено22.02.2016г.
СОА16-ПП11-16/1/11.02.2016 г.одобрено22.02.2016г.
СОА16-ПП11-17/1/15.02.2016 г.одобрено22.02.2016г.
СОА16-ПП11-25/17.02.2016 г.одобрено22.02.2016г.
СОА16-ПП11-11/1/19.02.2016 г.одобрено22.02.2016г.
СОА16-ПП11-15/3/12.03.2016 г.одобрено29.03.2016 г.
СОА16-ПП11-28/18.03.2016 г.одобрено29.03.2016 г.
СОА16-ПП11-35/22.07.2016 г.одобрено04.10.2016 г.
СОА16-ПП11-39/19.08.2016 г.одобрено04.10.2016 г.
СОА16-ПП00-117/23.08.2016 г.одобрено04.10.2016 г.
СОА16-ПП11-41/13.09.2016 г.одобрено04.10.2016 г.
СОА16-ПП11-37/03.08.2016 г.одобрено15.11.2016 г.
СОА16-ПП11-42/28.09.2016 г.одобрено15.11.2016 г.
СОА16-ПП11-38/11.08.2016 г.неодобрено15.11.2016 г.
СОА16-ПП11-40/02.09.2016 г.одобрено10.01.2017 г.
СОА16-ПП11-44/19.10.2016 г.одобрено10.01.2017 г.
СОА16-ПП11-46/31.10.2016 г.одобрено10.01.2017 г.
СОА16-ПП11-52/22.11.2016 г.одобрено10.01.2017 г.
СОА16-ПП11-54/06.12.2016 г.одобрено10.01.2017 г.
СОА16-ПП11-47/02.11.2016 г.одобрено21.02.2017 г.
СОА16-ПП11-51/18.11.2016 г.одобрено21.02.2017 г.
СОА16-ПП11-53/29.11.2016 г.одобрено21.02.2017 г.
СОА16-ПП11-1/03.01.2017 г.одобрено21.02.2017 г.

Забележка: Постъпилите, но все още неразгледани заявления от Програмния съвет не са отразени в таблицата.

При одобрение кандидатите получават от Председателя на Програмния съвет документ (писмо, изпратено с обратна разписка) за финансовото им подпомагане по Програмата, с оригинала на който се насочват към избрано от тях лечебно заведение, което има сключен договор със Столична община.

Одобрените кандидати следва да извършат ин витро процедурата не по-късно от 6 (шест) месеца след одобрението им, считано от датата на заседанието на Програмния съвет.

Неодобрените кандидати получават от Председателя на Програмния съвет документ (писмо, изпратено с обратна разписка) с мотиви за взетото решение.

Забележка: 30-дневният срок за представяне на липсващите документи започва да тече от обявяването на датата в горепосочената таблица. В този срок заявителите запазват реда си.

Кандидатите за финансиране по Програмата ще бъдат информирани писмено от Председателя на Програмния съвет за конкретно липсващите документи.

Телефон за насочваща информация - 02/904 14 41 (всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа).

По телефона няма да бъде предоставяна информация, свързана с лични, медицински и други данни за кандидатите за финансиране по Програмата.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община