ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Общински предприятия и други структури  
 

ОП ''Столично предприятие за третиране на отпадъци''

Функции на общинското предприятие:

  • Получаване и обработване на битови отпадъци /до 410 000 тона годишно/, които трябва да бъдат третирани, така че да се получава минимално количаствоотпадък за обезвреждане чрез депониране.

  • Възстановяване на материали за рециклиране.

  • Производство на фракции на модифицирани горива(RDF ) по договорена спецификация.

  • Производство на продукт, който може да се използва при озеленяване и лесовъдство, съгласно договорена спецификация.

  • Обработване и третиране по механичен и биологичен способ /сепариране/на биоотпадъци /органични отпадъци/ и получаване на бои-газ.

  • Обработване и третиране по механичен и биологичен способ разделно събирани зелени отпадъци от градини, паркове, ландшафтно озеленяване и други.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община