ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Общински предприятия и други структури  
 

ОП ''Зоологическа градина София''

Функции на общинското предприятие:

 • Стопанисване на Зоологическа градина София.

 • Отглеждане и размножаване на животни от световната и българската фауна, на редки и застрашени видове животни и представянето им в среда близка до естествената.

 • Разпространение на природозащитни и екологични послания и знания, утвърдени екологични практики за дивата природа, насочени към жителите на урбанизирания град.

 • Изпълнение на дейности в областта на биологията, екологията, поведението и болестите на дивите животни.

 • Участие в национални и международни програми за интродукция и реинтродукция в природата на застрашени и изчезващи видове животни.

 • Осъществяване на контакти и обмен на животни и информация с други зоопаркове в България и по света, както и оказване на съдействие в борбата с незаконната търговия и трафик на животни.

 • Осигуряване на ветеринарномедицинска дейност за пострадали животни в Спасителен център.

 • Осигуряване на карантинно отделение за животни, конфискувани от митническите власти или от РИОСВ в България.

 • Изграждане на нови и обновяване на вече съществуващи експозиции от животни в съответствие със съвременните изисквания за модерен европейски зоопарк.

 • Осигуряване на пълноценен културен отдих на посетителите.

 • Съвместна работа по природозащитни проекти с неправителствени природозащитни организации от България и света, както и с професионални организации, свързани със зоопарковете (Европейска асоциация на зоопарковете и аквариумите и др.).

 • Провеждане на образователни и природозащитни дейности и кампании, насочени към учениците и посетителите на зоологическата градина (зооучилища, лекции, беседи, анкети), както и тематични представления на специално изградена сцена в зоопарка.

 • Създаване и поддържане на образователни инсталации, свързани с животните и растенията в зоопарка (информационни табла и табели, художествени инсталации, изложби, интерактивни експозиции), които да съответстват на модерните тенденции и познавателни нужди на посетителите.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община