ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Общински предприятия и други структури  
 

ОП ''София-проект''

Функции на общинското предприятие:

  • Комплексна проучвателна и проектна дейност, свързана с инфраструктурата на столицата.

  • Транспортно-комуникационни системи включително мостове, естакади, тунели, противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения, корекции на реки и дерета в градски условия.

  • Вертикална планировка и паркоустройство към жилищно и обществено строителство.

  • Геодезическо, геоложко, хидрогеоложко и екологично обезпечаване на инженерната инфраструктура.

  • Общ устройствен план (ОУП) - инженерно-техническа инфраструктура.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община