ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Общински предприятия и други структури  
 

ОП ''Гробищни паркове''

Функции на общинското предприятие:

 • Управление на гробищните паркове на територията на Столична община.

 • Изготвяне на предложения до Столична община за създаване на нови, разширяване и закриване на действащите гробищни паркове на територията на Столична община.

 • Изготвяне на предложения до Столична община за създаване на урнови стени.

 • Съгласуване на строително-монтажните работи в парцелите и по сградите на гробищните паркове и контрол по извършването им, съгласно нормативните актове.

 • Участване в подготовката и изпълнението на обществените поръчки за почистване, озеленяване и охрана на гробищните паркове.

 • Поддържане на гробищните паркове, в т.ч. сградния фонд.

 • Поддържане на механизацията и автомобилния парк, предоставени от Столична община.

 • Съставяне на актове за смърт и изготвяне на преписи на смъртни актове на лицата, починали на територията на Столична община.

 • Определяне на гробищния парк, в който ще се извърши траурния обряд и погребението или урнополагането, както и деня и часа на тези действия като осигурява безплатно гробно място, урнови гробове или урнови ниши за покойника.

 • Организиране превозването на покойника до определеното по предходната точка място за погребение.

 • Водене на регистъра на починалите лица по гробищни паркове, парцели, гробни места, урнови гробове и урнови ниши.

 • Събиране и отчитане на гробищните такси, определени в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

 • Извършване на погребални услуги.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община