ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
   
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Заплащането става:

  • Окончателен годишен патентен данък - в отдела по местонахождение на обекта Данък сгради - в отдела по местонахождение на имота
  • Данък МПС - в отдела по местоживеене на собственика
  • Данък върху възмездно придобиване на имущество - в отдела по местонахождение на имота Данък върху наследството - в отдепа по местоживеене на наследника
  • Такса смет - в отдепа по местонахождение на имота
  • Такса за притежаване на куче - в отдела по местоживеене на собственика
  • Други общински такси - в някои от отделите "Общински приходи" по избор
  • Туристически данък
  • Такси за административни услуги
Удостоверяване на екологичната категория на превозните средства, съгласно чл.59, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Промили за определяне на данък сгради и такси битови отпадъци

Срокове и необходими документи, свързани с подаване на Декларации по чл. 23 и чл 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община

Образци на документи

Списък на необходими документи за регистрация
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община