ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
   
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИ ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА

Уважаеми дами и господа,
Информираме Ви, че считано от 18.07.2016 г. се възобновява приемането на документи по „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки”, съгласно Решение № 418/23.06.2016 година

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИ ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА

Уважаеми дами и господа,
При подаване на документи следва да представяте издадени от районната администрация по местоживеене:
- Удостоверение за регистрация по настоящ адрес на жената на територията на Столична община, минимум 3 години преди датата на заявлението;
- Удостоверение за регистрация по постоянен адрес на жената на територията на Столична община, минимум 3 години преди датата на заявлението, в случаите, когато това не е видно от датата на издаването на личната карта.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИ СЕМЕЙСТВА/ДВОЙКИ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Уважаеми дами и господа,

Подробна информация за реда, начина и необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита тук

Уведомяваме Ви, че при непълнота на документите, Председателят на Програмния съвет писмено ще уведоми кандидатите да набавят липсващите документи в срок до 30 дни.

На електронната страница на Столична община ще бъде оповестена и информация за одобрението/неодобрението на кандидатите по регистрационния номер на заявлението. Председателят на Програмния съвет ще информира заявителката и писмено за одобрението/неодобрението за включването й в Програмата заедно с мотивите за това.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЪС СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Подробна информация за реда, начина и необходимите документи за сключване на договори може да бъде открита тук.

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРИ С ДОНОРСКИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ

Програмата е приета с Решение № 416/25.06.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 76/17.12.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 418/23.06.2016 година.

Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки.

Правила на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки.

Методически указания за работа на Програмния съвет по „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки”.

Какво финансира програмата?

Какво не финансира програмата?

Индикации за финансиране

Кога не се извършва одобрение и финансиране?

Как се извършва финансирането?

Кой може да кандидатства за финансиране по програмата?

Как се извършва подаването на документите от кандидатите?

Разглеждане на документите на кандидатите

Ред за кандидатстване и изисквания към лечебните заведения

Лечебни заведения, имащи сключен договор със Столична община по програмата

Информация за разгледани от Програмния съвет заявления - одобрени, неодобрени и с липсващи документи

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община